B. Valentová + 420 721 900 449 valentova@1rk-reality.eu

1.RK - Božena Valentová